3AAA 20mm Medium Duty Corrugated Conduit Grey 25mtr

  • Flexible Corrugated Medium Duty PVC
  • Turbo Grey PVC Medium Duty Corrugated Conduit
  • 20mm - Turbo coil 25 Metres.

(CON2025MG3AAA)

SKU CON2025MG3AAA
Brand 3AAA