3AAA 25mm Medium Duty Corrugated Conduit Grey 50Mtr

25mm x 50M

  • Flexible Corrugated Medium Duty PVC
  • Turbo Grey PVC Medium Duty Corrugated Conduit
  • 25mm - Turbo coil 50 Metres.

(CON2550MG3AAA)

SKU CON2550MG3AAA
Brand 3AAA