3AAA 32mm Medium Duty Corrugated Conduit Grey 15mtr

  • Flexible Corrugated Medium Duty PVC
  • Turbo Grey PVC Medium Duty Corrugated Conduit
  • 32mm - Turbo coil 15 Metres.

(CON3215MG3AAA)

SKU CON3215MG3AAA
Brand 3AAA